Please wait ...

موزه ی فرش رسام عرب زاده در سال 1374 افتتاح شد و مجموعه ای از فرش و نقشه فرش های ایرانی را به نمایش می گذارد. 

موزه فرش رسام عرب زاده

  • آدرس

    خیابان پاسداران, خیابان بوستان یکم, کوچه زمردیان, پلاک 4