Please wait ...

موزه ی قصر که با استفاده از مجسمه های مومی، فضای زندان در دوره های پهلوی و قاجار را بازسازی کرده است،  در سال 1389 افتتاح شد.

موزه قصر

  • آدرس

    خیابان مطهری, بالاتر از خیابان شریعتی, میدان پلیس