Please wait ...

موزه ی هنرهای معاصر که بنای آن از نمونه های شاخص معماری معاصر است در سال 1356 افتتاح شد. موزه بزرگ ترین گنجینه ی هنر معاصر غربی است که در خارج اروپا و ایالات متحده قرار دارد.

موزه هنرهای معاصر

  • آدرس

    خیابان کارگر شمالی, جنب پارک لاله