Please wait ...

پیست اسکی دیزین در شمال تهران بر کوهپایه های البرز، در سال 1348 افتتاح شد. دیزین جزو 40 پیست مرتفع جهان است. فصل طولانی اسکی این پیست از اوایل آذرماه آغاز می شود و تا اواسط اردیبهشت ادامه می یابد. یکی از جذابیت های این پیست امکان اسکی مستقیم از دیزین تا دربندسر است.

دیزین

  • آدرس

    جاده چالوس