Please wait ...

چشمه علی در ری که قدمتی 8000  ساله دارد، مکانی است که فرش بافان و فرش فروشان باور داشتند شستن بافته هایشان در آب آن به تمیزی و جلای محصولاتشان می افزاید. در حفاری های تپه ی مجاور این چشمه، آثاری از دوره های مختلف باستانی کشف شده است که برخی اکنون در موزه ی ملی ایران، و همچنین موزه هایی در سراسر دنیا نگهداری می شود.

چشمه علی

  • آدرس

    خیابان 22 بهمن