Please wait ...

قله دماوند که در فاصله 80 کیلومتری تهران قرار دارد، آتشفشانی خفته است که امکان فعالیت مجدد آن وجود دارد. با ارتفاعی 5610 متری، دماوند بلندترین قله آتشفشانی آسیا محسوب می شود. دماوند چندین چشمه آب گرم دارد. این قله که یکی از نمادهای ملی ایران است بزرگترین قله رشته کوه البرز و خاورمیانه به شمار می رود. 

دماوند

  • آدرس

    80 کیلومتری تهران