Please wait ...

این رستوران در فضایی باز و سر سبز قرار دارد و بالاترین کیفیت غذایی را دارا میباشد.

باغ بهشت

  • نوع

    ایرانی

  • آدرس

    ابتدای جاده فشم (زردبند)، سمت چپ