Please wait ...

موزه علم و طبیعت دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1382 افتتاح شد. این موزه دارای غرفه های مختلف آسیب شناسی، سرطان شناسی، تشخیص بیماری، باکتری شناسی، ویروس شناسی، قارچ شناسی، انگل شناسی، خون شناسی، جنین شناسی، اسکلت شناسی، سلول شناسی، آناتومی، ژنتیک و غیره است. در این موزه بزرگ‌ترين پيكره قلب و عروق تمام الكترونيك جهان با وزن حدود 3 تن و اندازه‌ای حدود 46 هزار و 292 برابر قلب طبيعی قرار دارد. ساختار این پیکره به گونه‌ای طراحی شده  که بیش از 600 نوع بيماری قلبی و عروقی را نشان می‌دهد.

موزه علم و طبیعت

  • آدرس

    بلوار گلستان، فلکه دانشگاه