Please wait ...

مسجد زيرده ، قديمی‌ترين مسجد شهرستان اردكان است كه قدمت آن به اوایل قرن 9 شمسی باز می‌گردد. قسمت تابستانی اين مسجد دری ساده دارد که روی آن با خط نسخ عباراتی كنده‌كاری شده است. محراب اين مسجد دارای كاشیكاری زيبايی است. این مسجد در سال ۱۳۵۷ به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.

مسجد زیرده

  • آدرس

    بلوار خامنه ای