Please wait ...
روستای عقدا

اين روستای تاریخی در ۴۰ کيلومترى شمال غرب اردکان و در راستای جاده يزد - اصفهان قرار دارد. این روستا...

مشاهده جزئیات
غار شگفت یزدان

غار شگفت یزدان در فاصله 21 کیلوکتری روستای عقدا و در 70 کیلومتری اردکان قرار دارد و از غارهای مقدس ز...

مشاهده جزئیات
کویر سیاه کوه

کویر سیاه کوه در فاصله 40 کیلومتری شمال اردکان قرار دارد و به هلال ماه شباهت دارد.

مشاهده جزئیات
کویر عقدا

کویر عقدا در فاصله 15 کیلومتری عقدا و در مجاورت کویرهای اردستان و زردین قرار دارد. این کویر دارای با...

مشاهده جزئیات