Please wait ...

سجــرو یا سجاد رود از رودهای پر آب شهرستان بابل است که  بین 3 تا 40 متر عرض دارد و آب آن از جنگل های منطقه شیخ موسی در رشته کوه البرز تامین می شود. سجاد رود آب کشاورزی ‌زمین‌های شالیزاری را تامین می‌کند.

Jennabel

At last some ralianotity in our little debate.

سجرو