Please wait ...
برگریزان

این رستوران با تزئینات  سنتی زیبای خود انواع غذاهای شمالی مانند کته کباب و میرزا قاسمی را به میهمانا...

مشاهده جزئیات
پیتزا غزال

این رستوران تنوعی از پیتزاهای خوشمزه دارد.

مشاهده جزئیات
حاج حسن

این رستوران دلپذیر انواع غذاهای ایرانی را ارائه می کند. این رستوران ماهیچه و گردن معروفی دارد. حاج ح...

مشاهده جزئیات
ماتو

این رستوران مدرن، تنوعی از غذاهای ایتالیایی و دریایی دارد. رستوران دارای فضای نشستن سرباز است که در...

مشاهده جزئیات
هوریا

محیط خانوادگی این رستوران، آن را مکان مناسبی برای صرف غذای ایرانی کرده است. این رستوران ماهیچه و گرد...

مشاهده جزئیات