Please wait ...

این رستوران مدرن، تنوعی از غذاهای ایتالیایی و دریایی دارد. رستوران دارای فضای نشستن سرباز است که در فصول گرم تر سال مناسب است. پیتزا ویژه ماتون و پیتزای میگو آن را حتما امتحان کنید. 

ماتو

  • نوع

    ایتالیایی-دریایی

  • آدرس

    خیابان شریعتی، رو به روی شیرینی سرای بابل