Please wait ...
(امامزاده جعفر(ع

امامزاده جعفر(ع) آرامگاهی منسوب به جعفر، یکی از فرزندان امام هفتم  شيعيان، موسی کاظم (ع)، یا یکی از...

مشاهده جزئیات
پل تاریخی قلعه حاتم بروجرد

پل قلعه حاتم از سازه های مربوط به اوایل دوره قاجار است که بر روی رودخانه کوچکی نزديک روستای قلعه حات...

مشاهده جزئیات
خانه افتخارالاسلام طباطبایی

خانه افتخارالاسلام طباطبایی، سازه ای قاجاری است که متعلق به یکی ازروحانیون برجسته بروجرد بوده است. ا...

مشاهده جزئیات
دبیرستان پهلوی

دبیرستان پهلوی که امروزه با عنوان دبیرستان امام خمینی شناخته می شود، قدیمی ترین مدرسه شهر بروجرد است...

مشاهده جزئیات
مسجد جامع بروجرد

مسجد جامع بروجرد یکی از نخستین مسجدهای ساخته شده در ایران است که ویژگی ها و عناصر معماری اسلامی وساس...

مشاهده جزئیات
مسجد سلطانی

مسجد سلطانی یا مسجد امام، سازه ای چهار ایوانی است که کار ساخت آن در اواخر دوره زندیه آغاز شد و در او...

مشاهده جزئیات