Please wait ...

تنگه کپرگه در شمال غرب شهر بروجرد واقع است. این تنگه دارای یک رودخانه دایمی با پیچ و خم فراوان است و از بهترین و زیباترین مسیرهای کوهپیمایی بشمار می رود. پس از پیمایش این تنگه می توان به روستای ونایی رسید.

تنگه کپرگه

  • آدرس

    شمال غرب شهر بروجرد