Please wait ...
موزه تاریخ دامغان

موزه تاریخ در سال 1392 در محل خانه لطفی دامغان افتتاح شد. این موزه شامل آثار مردم شناسی مانند ابزار...

مشاهده جزئیات