Please wait ...

پل چهر سازه ای مربوط به دوران پهلوی است که در دوران حکومت رضا شاه، بنیانگذار سلسله پهلوی بر روی رود گاماسیاب در کرمانشاه ساخته شد. این پل که 60 متر طول و 4.75 متر عرض دارد، با استفاده از سنگ های مربوط به سازه های دوران ساسانی بیستون ساخته شد. این پل دارای 6 قوس است و در آن از سنگ قبرهای اسلامی استفاده شده است.

پل چهر

  • آدرس

    کرمانشاه