Please wait ...
پارگ جنگلی طاق بستان

این پارک در حاشیه شمالی شهر کرمانشاه و در دامنه کوه پرآو قرار دارد. این پارک که گفته می شود روزگاری...

مشاهده جزئیات
تالاب هشیلان

تالاب هشیلان در فاصله حدود 30 کیلومتری شمال غربی شهرستان کرمانشاه قرار دارد. این تلاب که با مساحت تق...

مشاهده جزئیات
چنار کهنسال طاق بستان

این درخت کهنسال که در میان مردم کرمانشاه درخت رحمت نیز نامیده می شود، در کنار محوطه ی تاریخی طاق بست...

مشاهده جزئیات
سرآب بیستون

سرآب بیستون در فاصله 30 کیلومتری شمال شرق شهرستان کرمانشاه  و در دامنه کوه بیستون قرار دارد. آب این...

مشاهده جزئیات
سرآب قنبر

سرآب قنبر در جنوب شهرستان کرمانشاه قرار دارد و آب قسمتی از شهر را تامین می کند. هوای مطبوع و سرسبزی...

مشاهده جزئیات
سرآب نیلوفر

سرآب نیلوفر، دریاچه کوچکی است که در 14 کیلومتری شمال غربی کرمانشاه  و در دامنه کوه کماجار قرار دارد....

مشاهده جزئیات
غار دودر

غار دودر در دامنه کوه بیستون و در شمال شرق غار شکارچیان قرار دارد. این غار دارای وسعت 170 متر مربع ا...

مشاهده جزئیات
غار شکارچیان

غار شکارچیان یا غار بیستون در دامنه کوه بیستون و بالای سر مجسمه هرکول قرار دارد. قدمت این غار که 200...

مشاهده جزئیات
غار مر تاریک

غار مر تاریک در دامنه کوه بیستون قرار دارد. این غار دارای وسعت 80 متر مربع است و 25 متر عمق دارد. از...

مشاهده جزئیات
غار ورواسی

غار ورواسی در 11 کيلومتری شمال شرقی کرمانشاه، در دامنه کوه ماسی قرار دارد و پناهگاهی برای چکارچیان ب...

مشاهده جزئیات
غارآفتاب

غارآفتاب در دامنه کوه بیستون میان غار مر تاریک و غار دودر قرار دارد. مساحت این غار 160 متر مربع است...

مشاهده جزئیات
منطقه ریجاب و بان زرده

منطقه ریجاب و بان زرده در فاصله 120 کیلومتری شمال غربی شهرستان کرمانشاه قرار دارد. این منطقه در محاص...

مشاهده جزئیات