Please wait ...

مجسمه هرکول در نزدیکی کوه بیستون به سال 153 پیش از میلاد بر می گردد. برخی از کارشناسان بر این باورند که این تندیس حاکی از وجود یک معبد یونانی در بیستون بوده و نشان می دهد که یونانی ها این کوه، دشت و رودهای آن را مقدس می شمردند. بر اساس متون تاریخی، بعد از حمله اسکندر به ایران، مهاجران یونانی عازم سرزمین های فتح شده گشتند و شهرها و معبدهایی برای خود ساختند و در قلب جامعه ایران،  جوامع یونانی تشکیل دادند. با این حال، تلاش های آنها برای یونانی سازی ایران شکست خورد چرا که غیر از تندیس هرکول هیچ اثر مهم دیگری از آن زمان باقی نمانده است.

تنديس هركول

  • آدرس

    نزدیکی کوه بیستون