Please wait ...

موزه شهدا در قسمت شهدای قبرستان کرمانشاه در سال 1375 گشایش یافت. این موزه اقلام شخصی مربوط به شهدای هشت سال جنگ ایران و عراق را به نمایش گذاشته و همچنین دارای یک اتاق نمایش است که در آن مستندهای مربوط به جنگ نمایش داده می شود. این موزه دارای یک فروشگاه  نیز هست.

موزه شهدا