Please wait ...
پناهگاه حیات وحش عباس‌آباد

این منطقه حفاظت شده که در شمال شرق نایین قرار دارد، از مناطق مناسب پرنده‌نگری است.  از پرندگان شاخص...

مشاهده جزئیات