Please wait ...
آبشار چلندر

آبشار چلندر در ۱۸ کیلومتری جاده نوشهر به نور و در حد فاصل نوشهر تا سی سنگان، در جنگلهای روستای چلندر...

مشاهده جزئیات
پارک جنگلی سی سنگان

این پارک جنگلی که در 27 کیلومتری نوشهر در جاده نوشهر-نور قرار دارد، یکی از بزرگترین ذخیره گاه های شم...

مشاهده جزئیات
درياچه خضر نبی

این دریاچه در فاصله 70 کیلومتری جنوب نوشهر در میان جنگل قرار دارد. این دریاچه آب شیرین پناهگاه پرندگ...

مشاهده جزئیات
دریاچه سد خاکی آویدر

دریاچه سد خاکی آویدر در نزدیکی پارک جنگلی سی سنگان و در فاصله ۳۰ کیلومتری شرق نوشهر قرار دارد. طبیعت...

مشاهده جزئیات
مرداب نشتارود

این مرداب که در فاصله ۵ کیلومتری تنکابن قرار دارد، نسبتا عمیق و آرام است. مرداب نشتارود دارای ۳ کیلو...

مشاهده جزئیات