Please wait ...

فرسایش صخره ای تنگه چاهکوه یکی از جاذبه های ژئوپارک قشم بشمار می رود. این دره با عمق 100 متر، در 70 کیلومتری شهر قشم و در کنار روستای چاهوی شرقی قرار دارد. از عرض دیواره های بلند این تنگه  به تدریج کاسته می شود تا جایی که در برخی قسمت‌هاعبور از میان آن دشوار است. دلیل نامگذاری چاهکوه وجود چاه هایی با قدمت باستانی است که توسط اهالی روستای چاهو در ابتدای دره حفر شده و آب آشامیندی مردم را تامین می کرده است. 

تنگه چاهکوه

  • آدرس

    هرمزگان