Please wait ...
..پردیس

این رستوران با انواع کباب های خوش طعم پذیرای میهمانان است.

مشاهده جزئیات
بانی

این رستوران با گلچینی از غذاهای خوش طعم ایرانی پذیرای میهمانان است.

مشاهده جزئیات
شاد

این رستوران با گلچینی از غذاهای خوش طعم ایرانی و کباب های لذیذ پذیرای میهمانان است.

مشاهده جزئیات
نعیم

این رستوران با گلچینی از غذاهای خوش طعم ایرانی پذیرای میهمانان است.

مشاهده جزئیات