Please wait ...

جزایر ناز در نزدیکی سواحل شرقی قشم قرار دارند. در زمان جزر با پس‌روی کامل آب دریا برای مدت کوتاهی باریکه‌ای از خشکی جزیره ناز را به ساحل قشم وصل می‌کند. این جزایر زیستگاه انواع صدف، مرجان، ماهی های رنگارنگ و پرندگان دریایی است.

جزایر ناز

  • آدرس

    هرمزگان