Please wait ...

غار نمکدان یک غار نمکی زیبا با بلورها و قندیل‌های مرمرین نمک در اشکال مختلف است. این غار بیش از 6 کیلومتر درازا دارد و نمک آن در درمان بیماری های تنفسی مفید است. دهانه غار نمکدان در ارتفاع 237 متری از سطح دریا قرار دارد. در فاصله 160 متری از دهانه ورودی غار، یک دریاچه نمک به عمق یک متر وجود دارد. پیمایش بیش از 100 متر ابتدایی غار بدون تجهیزات فنی مناسب تقریبا غیر ممکن است. 

غار نمکدان

  • آدرس

    هرمزگان