Please wait ...
خانه و موزه میرزا کوچک خان

خانه میرزا کوچک خان جنگلی، رهبر نهضت جنگل علیه نیروهای اشغالگر روس و انگلیس، یکی از جاذبه‌های گردشگر...

مشاهده جزئیات
موزه گنجینه رشت

موزه گنجینه رشت یا موزه رشت در سال 1349 در محل خانه حسین خان کسمایی یکی از شاعران و روزنامه نگاران ع...

مشاهده جزئیات
موزه میراث روستایی

این مجموعه تنها موزه فضای باز ایران است و به هدف پاسداری از فرهنگ و معماری روستایی گیلان در فضایی به...

مشاهده جزئیات