Please wait ...

مرداب عینک، آبگیری طبیعی در دل شهر رشت است. این تالاب با طول 2630 متر و عرض متوسط 120 متر در کنار یک جاده جنگلی واقع است. ابعاد مرداب در طول فصول سال و سال‌های مختلف با توجه به میزان بارندگی سالانه، فصلی و ماهانه متغیر است. این مرداب از گذشته تاکنون از مراکز ماهیگیری در شهر رشت بوده است.

مرداب عینک

  • آدرس

    منطقه ۴ شهر رشت