Please wait ...

موزه مردم شناسی یا خانه کرد در عمارت آصف وزیری قرار دارد. این موزه مجموعه‌ای از تندیس‌های مومی که سبک زندگی کردها را نشان می‌دهد، به نمایش گذاشته است. همچنین اسناد، عکس‌های تاریخی، لباس‌های کردی، آثارقومی و صنایع دستی مردم کردستان نیز در این موزه به نمایش گذاشته شده است. این موزه دارای یک کتاب خانه نیز هست.

موزه مردم شناسی