Please wait ...
موزه سنندج

موزه سنندج آثاری از دوران ماقبل تاریخ تا دوره قاجار را در خود جای داده است. این موزه آثار گوناگونی ک...

مشاهده جزئیات
موزه مردم شناسی

موزه مردم شناسی یا خانه کرد در عمارت آصف وزیری قرار دارد. این موزه مجموعه‌ای از تندیس‌های مومی که سب...

مشاهده جزئیات