Please wait ...

بایزید بسطامی ملقب به سلطان العارفین از بزرگان  اهل تصوف است که در قرن سوم قمری می‌زیسته است. بنا بر برخی روایات، جد بایزید بسطامی زرتشتی بود و پدرش از بزرگان بسطام بود. بایزید بنیان‌گذار سکر و فنا در تصوف است.

آرامگاه بایزید بسطامی، شامل یک مسجد، یک امام زاده و چند مزار است.  این مجموعه دارای آثاری از دوره‌های سلجوقی، ایلخانی، تیموری، صفوی و قاجار است که آثار دوره ایلخانی به دلیل داشتن آجرکاری و کاشی کاری از زیبایی خاصی برخوردار است.

مقبره بایزید بسطامی در گوشه‌ای از صحن مجموعه، داخل اتاقکی فلزی واقع است. روی سنگ قبر مرمر بایزید کلماتی از مناجات مشهور امام علی حک شده‌ است. امام زاده مجموعه بایزید دارای گنبد فیروزه‌ای رک است. 

مبینا

کاشی های بسیار زیبا و مکانی بسیار روحانی ای داره. که احساس آرامش خاطر رو تجربه کردم.

مجموعه بایزید بسطامی

  • آدرس

    خیابان مهدیه