Please wait ...
آبشار مجن

این آبشار در فاصله 35 کیلومتری شمال غرب شاهرود و در مسیر شاهرود-مجن قرار دارد. از مجن تا پای آبشار ی...

مشاهده جزئیات
آبشار یخی ابرسج

این آبشار در فاصله 25 کیلومتری شهرستان شاهرود و در نزدیکی روستای ابرسج قرار دارد.  قندیل‌های زیبای ا...

مشاهده جزئیات
پارک ملی خارتوران

پارک ملی خارتوران که به نام‌ پارک ملی توران  نیز شناحته می‌شود یک ذخیرگاه زیستکره است که در فاصله 12...

مشاهده جزئیات
جنگل ابر

این جنگل که بخشی از جنگل‌های 40 میلیون ساله هیرکانی به شمار می‌رود، در فاصله 45 کیلومتری شهرستان شاه...

مشاهده جزئیات
چشمه هفت رنگ مجن

این چشمه در فاصله 25 کیلومتری شمال شاهرود و درمیان شکاف دره‌های قله 400 متری شاهوار قرار دارد. به دل...

مشاهده جزئیات
روستای دره بالا

این روستا در فاصله 140 کیلومتری جنوب شرق شاهرود در مسیر شاهرود به مشهد قرار دارد. این روستا دارای با...

مشاهده جزئیات