Please wait ...

پارک ملی خارتوران که به نام‌ پارک ملی توران  نیز شناحته می‌شود یک ذخیرگاه زیستکره است که در فاصله 120 کیلومتری جنوب شرق شاهرود واقع است. این پارک از مناطق مناسب پرنده نگری است. از پرندگان شاخص آن می‌توان به زاغ بور، هوبره، دودوک، چکاوک بیابانی، سهره خاکی و تیهو اشاره کرد. پارک ملی خارتوران از تنوع جانوری بالایی برخورد‌ار است و زیستگاه حیواناتی نظیر یوزپلنگ آسیایی، گرگ، شغال، روباه معمولی، كفتار، كاراكال، پلنگ، گربه وحشی و ... است. 

پارک ملی خارتوران

  • آدرس

    120 کیلومتری جنوب شرق شاهرود