Please wait ...
موزه کار و ابزار

موزه کار و ابزار که در محل سرای تاریخی افضل قرار دارد، در سال 1393 افتتاح شد. این موزه بیش از 8000 ق...

مشاهده جزئیات
موزه مردم شناسی

موزه مردم شناسی شوشتر که در محل خانه تاریخی مستوفی قرار دارد، مجموعه‌ای از مجسمه‌های مومی که نمایشگر...

مشاهده جزئیات