Please wait ...

کاروانسرای افضل یا سرای افضل در شهرستان شوشتر مربوط به دوره قاجار است و دارای معماری سنتی ایرانی است. این کاروانسرا که ۱۰۰۰ متر مربع زیر بنا دارد و نزدیکی بازار شوشتر جای گرفته، تا دوره پهلوی دوم مرکز توزیع غله بوده است. از این مکان قبل از اینکه در سال‌های اخیر متروک شود، مدتی به عنوان انبار استفاده می‌شد. این کاروانسرا شامل زیرزمین، طبقه همکف و نیم طبقه است. اتاق‌های طبقه همکف بر روی سکویی به ارتفاع ۵۰ تا ۷۰ سانتی‌متر قرار دارند. در این بنا از ایوان و تارمه استفاده شده است. کاروانسرای افضل در سال 1381 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

کاروانسرای افضل

  • آدرس

    کوچه سنگ فرش