Please wait ...

ائل گلی نام پارک بزرگی در تبریز است که در میان آن دریاچه ای مصنوعی و بنایی دو طبقه با معماری سنتی قاجار قرار دارد. این پارک از محبوبیت زیادی برای انجام ورزش های صبحگاهی برخوردار است. فضای این پارک برای پیاده روی عصر و یا صرف شام در رستوران ساختمان ائل گلی مناسب است. 

ائل گلی

  • آدرس

    بلوار کسایی