Please wait ...
موزه آذربایجان

موزه آذربایجان یکی از مهمترین موزه های ایران است که در سال 1341 شمسی تاسیس شد. پس از موزه ملی ایران...

مشاهده جزئیات
موزه استاد بهتونی

در این موزه مجموعه ای از مجسمه های میوه و غذا که به دست استاد بهتونی ساخته شده اند، به نمایش گذاشته...

مشاهده جزئیات
موزه تاریخ طبیعی

موزه ی تاریخ طبیعی در سال 1372 با مجموعه ای از حیوانات تاکسیدرمی شده افتتاح شد.

مشاهده جزئیات
موزه سفال

موزه سفال یا خانه ی سفال در سال 1384 در خانه ای قاجاری تاسیس شد. این موزه مجموعه ای از سفال های کار...

مشاهده جزئیات
موزه سنجش

موزه سنجش تبریز، در سال 1381، در خانه ی سلماسی تاسیس شد و مجموعه ای ساعت های قدیمی، قطب نما و ابزار...

مشاهده جزئیات
موزه شهرداری

موزه شهرداری تبریز در سال 1386  در مکان شهرداری تبریز یا همان برج ساعت، افتتاح شد.  بخشی از ساختمان...

مشاهده جزئیات
موزه شهریار

موزه‌ی شهریار در سال 1370 در خانه ی محمد حسین بهجت تبریزی که با تخلص شهریار شعر می‌سرود برپا شده است...

مشاهده جزئیات
موزه عصر آهن

موزه ی عصر آهن در تبریز در سال 1385 به منظور نمایش مجموعه ای از یافته های دوره آهن از حفاری های مختل...

مشاهده جزئیات
موزه قاجار

موزه قاجار در سال 1385 در خانه ی سنتی امیرنظام گروسی تاسیس شد. موزه مجموعه ای از سکه های قدیمی، اسلح...

مشاهده جزئیات
موزه قرآن و کتابت

موزه قرآن و کتابت در سال 1380 در محل مسجد صاحب الامر تاسیس شد. در این موزه قرآن های دست نویس، نسخ خط...

مشاهده جزئیات
موزه کاریکاتور

نخستین موزهٔ کاتون در سطح قارهٔ آسیا و پنجمین موزه در سطح جهان، همچنین اولین و تنها موزه کارتون و کا...

مشاهده جزئیات
موزه محرم

موزه ی محرم در خانه ی صحتی ها، در سال 1387 افتتاح شد. در این موزه به خصوص به تاریخ عاشورا و قیام کرب...

مشاهده جزئیات
موزه مشروطه

موزه ی مشروطه در سال 1375 در محل خانه ی مشروطه  تاسیس شد. این موزه مجموعه ای از مجسمه، متعلقات شخصی...

مشاهده جزئیات