Please wait ...

 

ارگ تبریز یا ارگ علیشاه بقایای سازه ای ایلخانی است که یکی از بلندترین دیوارهای تاریخی کشور و نماد شهر تبریز محسوب می شود. این مجموعه ی تاریخی شامل یک رباط، یک مدرسه و یک مسجد می شود. زلزله تبریز به این مجموعه تاریخی شدیدا آسیب رساند. در جریان انقلاب مشروطه، نیروهای ستارخان و باقر خان ارگ را به تصرف خود درآوردند و در برابر آتش توپخانه محمد علی شاه قاجاردرآن پناه گرفتند. امروزه از فضای اطراف این ارگ 700 ساله  برای برگزاری نماز جمعه استفاده می شود.

ارگ تبریز

  • آدرس

    خیابان امام