Please wait ...

بازار تاریخی تبریز یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بازارهای سرپوشیده‌ی جهان است. این بازار در شرق به کاخ عالی قاپو، درغرب به مسجد جامع تبریز و درشمال به مهرانرود منتهی می‌شود.

با اینکه تاریخ دقیق ساخت این بازار مشخص نیست، مسافران قرن دهم میلادی در سفرنامه‌های خود به این بازار اشاره کرده‌اند. بین قرون 12 و 18 میلادی این بازار به دلیل موقعیت‌اش در جاده ابریشم، یکی از مراکز مهم تجارت بین المللی بود.

جاده ابریشم یک مسیر باستانی بازرگانی بود که قدمت آن به سلسله «هان» چین باز می‌گردد. این جاده در شکل گیری روابط سیاسی و اقتصادی بین چین، هند، ایران، اروپا و عربستان نقش بسزایی ایفا کرد. این جاده باستانی همچنین به مبادله فرهنگی، مذهبی، فلسفی و فناوری‌های متفاوت بین تمدن‌هایی که در مسیر این جاده بودند، کمک کرد.

اوج شکوفایی این بازار در قرن 17 میلادی بود؛ یعنی زمانی که تبریز برای مدت کوتاهی پایتخت صفویان شد. بازار تبریز طی زلزله ای در سال 1159 شمسی به شدت آسیب دید و با مصالح به جا مانده از بازار اصلی مورد بازسازی قرار گرفت. این بازار همچنین پس از سیل سال 1250 شمسی خسارت زیادی دید و مجددا مورد بازسازی قرار گرفت.

بازار دارای طاق‌های بلند و گنبدهایی با تزیینات مقرنس است و همچنین نورگیرهایی در ساخت این بازار به کار رفته که نور کافی را برای گذرگاه‌ها و حجره‌های آن فراهم می‌کند.

بازار شامل مراکز تجاری، مدرسه دینی، مسجد و چند بازارچه از جمله بازار امیر، مظفریه، بازار کفاشان و عباچی است. بازار تبریز همچنین نقش مهمی در جریان انقلاب مشروطه ایفا کرد. مشروطه خواهان از بازار به عنوان مکانی برای ترتیب دادن اعتراضات مردمی استفاده می‌کردند و غالبا بازار را تعطیل کرده و با متوقف کردن فعالیت‌های اقتصادی شاه قاجار را به منظور امضای فرمان تشکیل اولین مجلس تحت فشار قرار می‌دادند.

 بازار تاریخی تبریز در فهرست آثار ملی ایران و میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

بازار تاریخی تبریز

  • آدرس

    خیابان جمهوری اسلامی