Please wait ...

خانه سلماسی که امروزه مکان موزه سنجش تبریز است دارای تزئینات گچبری، تذهیب و ارسی است.  موزه سنجش، ساعت های قدیمی، قطب نما و ابزار سنجش هوا شناسی را در خود جای داده است.

خانه سلماسی

  • آدرس

    خيابان امام خمينی، مقصودیه، پشت شهرداری، بن بست سلماسی, ساختمان شمس