Please wait ...

مسجد صاحب الامر توسط شاه طهماسب صفوی بنا شده است و تاریخ آن آکنده از ویرانی و بازسازی است. این مسجد دارای گنبد  مدور و مناره‌های منحصر به فرد است. این مسجد امروزه محل موزه قرآن و  کتابت تبریز است و آثار خوشنویسان تبریزی را در خود جای داده است.

مسجد صاحب الامر

  • آدرس

    بازار