Please wait ...

پل قاری یا پل چراغ یکی از پل‌های تاریخی و مشهور شهر تبریز می‌باشد. این پل در خیابان ثقةالاسلام و بر روی رودخانهٔ «میدان چایی(مهرانه رود)» واقع شده‌است.

سرستون‌های کله قوچی و چراغ‌های قدیمی‌ این پل در اواخر قاجاریه ساخته شده است و ارتباط بین بازار بزرگ و بخش شمالی شهر شاملششگلان و شتربان را برقرار می‌سازد و شامل هشت دهنه با قوس‌های مدور است.

پل قاری

  • آدرس

    خیابان ثقه الاسلام