Please wait ...

خانه های روستای کندویی شکل کندوان در دل صخره کنده شده است. بومیان معتقدند که این روستا 700 سال قدمت دارد و در زمان حمله مغول توسط جنگ زده ها ساخته شده است. غارهای کندوان 11000 سال پیش، از گدازه های  آتشفشان خفته سهند ساخته شده است. اکثر خانه های کندوان  دو تا چهار طبقه اند و دارای اتاق نشیمن، انباری و آغل حیوانات هستند. بسیاری از این خانه های سنگی دارای بالکانه، پنجره، در و پلکان هستند که در دل کوه تراشیده شده اند. این خانه ها  از صرفه جویی انرژی بسیار بالایی برخوردارهستند  بطوریکه در تابستان خنک و در فصل سرما دمای مطبوع دارند.

روستای کندوان

  • آدرس

    اسکو