Please wait ...
موزه سکه و مردم شناسی حیدرزاده

موزه ی سکه و مردم شناسی حیدرزاده تنها موزه ی تخصصی سکه در کشور است. این موزه مجموعه ای از سکه های طل...

مشاهده جزئیات
موزه آب یزد

موزه ی آب یزد، در خانه ی صدساله ی کلاهدوزها تاسیس شده است. این خانه ی پنج طبقه، دو چشمه قنات زیرزمین...

مشاهده جزئیات
موزه آیینه و روشنایی

موزه آیینه و روشنایی در محل بنایی است که در گذشته مهمانسرای شخصی  یکی از بزرگان یزدی بوده است.  این...

مشاهده جزئیات
موزه اسناد و نسخ خطی میرزا محمد کاظمینی

موزه ی اسناد و نسخ خطی میرزا محمد کاظمی در سال 1382 تاسیس شد. موزه مجموعه ای از 8040 نسخه ی خطی، و ه...

مشاهده جزئیات
موزه علوم طبیعی

موزه علوم طبیعی در سال 1367 و در محل مدرسه ی ایرانشهر یزد افتتاح شد. موزه شامل مجموعه ی جانورشناسی،...

مشاهده جزئیات
موزه وزیری

موزه وزیری در سال 1369 با مجموعه ای از نسخ خطی، اسناد و قباله های قدیمی، اشیا یی از خانه های قدیمی ی...

مشاهده جزئیات