Please wait ...

پناهگاه حیات وحش دره انجیر در نزدیکی اردکان قرار دارد. از مهمترین حیوانات این منطقه می توان به یوز ایرانی، کل و بز، قوچ و میش، خرگوش، روباه معمولی، پلنگ، آهو،  هوبره، زاغ بور و عقاب طلایی اشاره کرد.

پناهگاه حیات وحش دار انجیر

  • آدرس

    استان یزد