Please wait ...

غار شگفت یزدان در فاصله 21 کیلوکتری روستای عقدا و در 70 کیلومتری اردکان قرار دارد و از غارهای مقدس زرتشتیان است.  در پی ورود مسلمانان به ایران و به علت صعب‌العبور بودن مسیر این غار،  زرتشتیان برای حفظ آتش مقدس آتشکده کاریان، آن را به این غار منتقل و مدت ۳۰ سال در آنجا از آن نگهداری کردند. چندین حوض و بقایای یک ساختمان نیز در این غار دیده می‌شود.

غار شگفت یزدان