Please wait ...
آب گرم برازجان

آب گرم برازجان در فاصله 12 کیلومتری‌ برازجان و در مسیر برازجان به کازرون قرار دارد. دمای آب این چشمه...

مشاهده جزئیات
آب گرم خانیک

آب گرم خانیک در فاصله 30 کیلومتری برازجان و در مسیر برازجان-دالکی قرار دارد. دمای آب این چشمه که در...

مشاهده جزئیات
آبشار زیرراه

آبشار زیرراه با ارتفاع 2 متر در 30 کیلومتری غرب برازجان و در مسیر برازجان- سعد آباد قرار دارد. آب ای...

مشاهده جزئیات
آبشار فاریاب

آبشار فاریاب با ارتفاع 8 متر در فاصله 25 کیلومتری شهرستان برازجان و در مسیر برازجان-تنگ ارم قرار دار...

مشاهده جزئیات
پارک جنگلی سرکره

پارک جنگلی سرکره در فاصله 8 کیلومتری جنوب شهرستان برازجان قرار دارد. این پارک جنگلی 100 هکتاری دارای...

مشاهده جزئیات
تنگ فاریاب

تنگ فاریاب روستایی ست که در فاصله 5 کیلومتری شهرستان برازجان و در مسیر برازجان-تنگ ارم قرار دارد. ای...

مشاهده جزئیات
چشمه آب گرم دالکی

چشمه آب گرم گوگردی دالکی در فاصله ۱۸ کیلومتری برازجان و در مسیر برازجان-دالکی قرار دارد. دمای آب این...

مشاهده جزئیات
چشمه زیرراه

چشمه زیرراه در فاصله 15 کیلومتری برازجان و در روستای زیر راه قرار دارد. چشم‌انداز زیبا و مناظر طبیعی...

مشاهده جزئیات