Please wait ...
موزه باستان شناسی جیرفت

موزه باستان شناسی جیرفت حدود ۵۰۰ شی مربوط به هزاره سوم قبل از میلاد مسیح را در خود جای داده است. بیش...

مشاهده جزئیات