Please wait ...

مسجد ملک یا مسجد امام سازه ای چهار ایوانی و از بزرگ ترین مساجد کرمان است. این مسجد که از بناهای دوران سلجوقی است در بافت قدیم شهر کرمان قرار دارد. مسجد هزار ساله ملک  دارای شبستان های متعدد، یک صحن وسیع، گنبد آجری و تزیینات آجر کاری زیبایی است.

آنچه از قسمت‌های اصلی دوره سلجوقی بر جا مانده قسمتی از برج آجری ضلع شمال شرقی، ایوان بزرگ قبله در ضلع غربی و سه محراب گچ‌بری شده است.  ایوان بزرگ قبله عظیم ترین ایوان مسجد است و تزیینات آن از آجر ظریف و تراش خورده و نقوش مرسوم دوران سلجوقی است. بر اثر تغییراتی که در بنا صورت گرفته یکی از این محراب‌ها اکنون در پشت بام شبستان امام حسن، معروف‌ترین شبستان مسجد ملک قرار داد.

در وسط صحن مسجد آب نمایی به عمق چهار متر وجود دارد. در گذشته این مسجد قناتی به نام مستوره منسوب به یک شاه زاده خانم سلجوقی، داشته که آب آن از میان مسجد عبور می کرده است. ورودی اصلی مسجد امام هم اکنون درب شمالی است. درب قدیمی مسجد چوبی و کم ارتفاع بوده و فلسفه کم بودن ارتفاع این درب این بوده که افراد هنگام وارد شدن به مسجد سری به نشانه تعظیم خم کنند و بعد داخل شوند.

 قسمت‌های مختلف این مسجد در گذر سالیان بارها مورد مرمت قرار گرفته است. تعمیرات کنونی مسجد ملک از سال ۱۳۴۸ آغاز شده و هنوز ادامه دارد. مسجد ملک  در سال ۱۳۴۶ به ‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.

مسجد ملک

  • آدرس

    خیابان امام خمینی