Please wait ...
باغ هرندی

باغ ‌هرندی و بنای آن مربوط به اواخر دوره قاجار است . این مجموعه شامل اندرونی، بیرونی، بهار خواب ، حم...

مشاهده جزئیات
روستای میمند

روستای صخره‌ای میمند در استان کرمان و در نزدیکی شهربابک واقع است. بنا بر روایات تاریخی شهربابک زادگا...

مشاهده جزئیات
کاروانسرای وکیل

کاروانسرای وکیل بزرگترین کاروانسرای کرمان است که در سمت چپ بازار وکیل قرار دارد. ساخت این کاروانسرای...

مشاهده جزئیات
کتابخانه ملی کرمان

بنای کتابخانه ملی کرمان در سال 1308 خورشیدی به عنوان ساختمان کارخانه ریسندگی و بافندگی خورشید احداث...

مشاهده جزئیات
گنبد جبلیه

گنبد جبلیه که به نام گنبد گبری نیز شناخته می شود، بنایی مربوط به اواخر دوره ساسانی است که در دوران س...

مشاهده جزئیات
گنبد مشتاقیه

گنبد مشتاقیه که به سه گنبد نیز شهرت دارد، از آثار متعلق به دوره قاجار است. سه گنبد بر روى سه مقبره ب...

مشاهده جزئیات
مجموعه ابراهیم خان

مجموعه ابراهیم خان که در کنار مجموعه گنجعلیخان قرار دارد، توسط حاکم کرمان ابراهیم خان ظهیرالدوله که...

مشاهده جزئیات
مجموعه گنجعلیخان

مجموعه تاریخی گنجعلیخان توسط یکی از فرماندهان صفوی به همین نام که در سال 974 شمسی حاکم کرمان شد، بنا...

مشاهده جزئیات
مسجد ملک

مسجد ملک یا مسجد امام سازه ای چهار ایوانی و از بزرگ ترین مساجد کرمان است. این مسجد که از بناهای دورا...

مشاهده جزئیات
یخدان مویدی

یخدان مویدی یا موبدی یک آب انبار و یخچال مربوط به عصر صفوی است که در گذشته آب آشامیدنی و یخ مردم کرم...

مشاهده جزئیات